SERVIS CHLADENIA a KLIMATIZÁCII

Servis CHLADENIA a KLIMATIZÁCIE

Servis chladenia a  klimatizácií je nevyhnutnou podmienkou pre ich bezproblémové fungovanie. 

Servis klimatizácie:

Dokonca aj vtedy, keď vaša klimatizačná jednotka funguje správne, odporúča to, aby výrobcovia HVAC nechali servisovať klimatizáciu aspoň raz ročne, podľa odborníkov na vykurovanie a chladenie. Pravidelná servisná kontrola klimatizácie zabezpečí, že bude fungovať na najefektívnejšej úrovni a funguje, keď to najviac potrebujete.

Servis vašej klimatizácie pomáha udržiavať hladký chod vášho systému a zabezpečuje, aby fungoval na jeho najefektívnejšej úrovni. Taktiež predlžuje životnosť vášho systému chladenia. Podobne ako v aute, ak sa nebudete starať o váš systém klimatizácie, nebude to tak dlho, ako by malo.

Čo je zvyčajne zahrnuté v inšpekcii klimatizácie?

Servis klimatizácie  zahŕňa nasledujúce služby:

    Vyčistenie filtra klimatizácie
    Kontrola a utiahnutie elektrických pripojení
    Kontrola poistiek a káblov klimatizácie
    Kontrola tlaku klimatizácie
    Kontrola tesnosti klimatizácie 
    Kontrola izolácie CU potrubia
    Chemické čistenie výparníku vnútornej klimatizácie
    Dezinfekcia výparníku klimatizácie 
    Čistenie kondenzátora klimatizácie 

Servis chladenia chladiace zariadenia:

Servis chladenia je dôležitou súčasťou prevencie pre bezporuchový chod zariadenia, predlžuje sa životnosť zariadenia a hlavne predchádza sa k možným výpadkom funkčnosti a v neposlednej rade šetrenie finančných prostriedkov. 

Počas pravidelnej prehliadky servisný technik v správe zhodnotí stav Vášho zariadenia a zároveň odporučí vhodné kroky, ktoré je nutné podniknúť, aby Vaše zariadenia boli neustále v perfektnom technickom stave, prípadne sa ich prevádzka optimalizovala.
Cenová ponuka bude obsahovať okrem iného ročný plán prehliadok aj s materiálovými nákladmi podľa Vašich požiadaviek a predpisov výrobcu na konkrétne zariadenie.

 

Čo je zvyčajne zahrnuté v inšpekcii chladenia, kondenzačnej jednotky?

Servis chladenia zahŕňa nasledujúce služby:

    Kontrola a vyčistenie kondenzárota , výparníku kondenzačnej jednotky

    Kontrola a utiahnutie elektrických pripojení
    Kontrola poistiek a káblov technológie
    Kontrola tlaku kondenzačnej jednotky 
    Kontrola tesnosti okruhu 
    Kontrola izolácie CU potrubia
    Chemické čistenie výparníku 
    Kontrola kompresora 
    Kontrola funkčnosti ochranných prvkov, nastavení.

 

Na stránke sa pracuje...