OPRAVA CHLADIACICH ZARIADENÍ

Oprava  chladenia - KONDENZAZČNÝCH JEDNOTIEK

POVINNÁ KONTROLA ÚNIKOV CHLADIVA CHLADIACICH ZARIADENÍ

Koho sa kontrola únikov F-plynov týka

Prevádzkovateľov chladiaceho zariadenia s F-plynom s hmotnosťou nad 5 ton CO2-eq.

Legislatívna povinnosť v súvislosti s kontrolou úniku F-plynov

Podľa nariadenia Rady EÚ č. 517/2014 v zmysle zákona č. 286/2009 Z.z.

Sankcie pri nevykonaní kontroly úniku F-plynov

Od 2 000 do 34 000 € prevádzkovateľovi chladiaceho zariadenia.

 

Oprava chladiarenských zariadení - kondenzačné jednotky

Diagnostika poruchy zariadenia chladenia - nie výmena ND

150 €

Platí počas pracovných dní v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Revízia kondenzačnej jednotky a chladenia a kontrola úniku chladiva.

Revízia Kondenzačnej jednotky do 25kg

110 €

Revízia Kondenzačnej jednotky nad 25 Kg                                     od 150 €                                                          

 

Revízie chladiacich zariadení je potrebné vykonať minimálne 1x za rok, pre podniky (právnické a fyzické osoby podnikateľov) je to povinnosť a pre fyzické osoby je to odporúčanie, ktoré by sa malo dodržať.

Prečo je správne dať vykonať servis alebo revíziu plynového zariadenia:

  • Vyčistenie plynového zariadenia - Predlžuje jeho životnosť, znižuje náklady na spotrebu plynu

  • Pravidelný servis plynového zariadenia - zníženie porúch preventívnou údržbou, poznanie stavu zariadenia

  • Revízie plynových zariadení - odborné prehliadky a skúšky ochránia váš domou a osoby žijúce v dome, byte, pred únikmi plynu, možnou explóziou, ublíženie na zdravý

  • Revízie plynových zariadení - vyžadujú poisťovne pri poistných udalostiach

Chráňme svoje zdravie a život a zdravie a život našich blízkych, nespoliehajme sa na to že nám sa to nestane. Plyn nie je voda!!!

Ceny sú uvedené bez DPH. Pre verných zákazníkov poskytujeme zľavu.

Servisný výjazd pri poruche zariadenia klimatizácie a chladenie.

Platí mimo pracovných hodín technikov - po 17.00 hod.

200 €

Servisný výjazd pri poruche zariadenia - platí počas víkendov a sviatkov

250 €

Oprava zariadenia - výmena náhradného diela

100 €

HZS servisného technika po diagnostike poruchy

Cena bez objednania ND - výmena na mieste

Cena s objednaním ND a opätovnou návštevou

 

Na stránke sa pracuje...